Trung Tâm Phân Phối

Codupha

Kịp thời triển khai thực hiện chủ trương của Nhà nước tại ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải v/v : Sắp xếp hệ thống phân phối cung ứng thuốc của Tổng Công ty Dược Việt Nam nói riêng và Ngành Dược Việt Nam  nói chung; Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai  đoạn 2007 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Sự ra đời của Trung tâm Phân phối Dược phẩm CODUPHA, là kết quả của sự chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo Bộ Y Tế; Tổng Công ty Dược Việt Nam và ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2.

Hoạt động của Trung tâm Phân phối Dược phẩm CODUPHA là giải pháp đầu tiên để tiến đến sự chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối Dược phẩm Việt Nam, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty, đóng góp nhiều mặt lợi ích xã hội, góp phần thực hiện chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Tổng Công ty Dược Việt Nam về đề án xây dựng hệ thống phân phối dược phẩm chuyên nghiệp đạt chuẩn GDP trên toàn quốc, tạo điều kiện thực hiện các yêu cầu về việc tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc, đúng các tiêu chuẩn quy định, đảm bảo yêu cầu quản lý giá và chất lượng thuốc, phục vụ sức khỏe nhân dân.

Trung tâm Phân phối Dược phẩm CODUPHA có tất cả 108 gian hàng, được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Trung tâm có : Hệ thống điều hòa không khí trung tâm; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy vách tường tự động và một số các công trình phụ trợ khác như : Kho chứa hàng đạt tiêu chuẩn GSP, nhà căn tin, bãi đậu xe,… phục vụ cho Trung tâm khi đi vào hoạt động kinh doanh được thuận lợi.

Hợp tác với các đơn vị trong ngành Dược cả nước, góp phần quản lý chất lượng thuốc đáp ứng tiêu chuẩn GDP,  cung ứng đến các đơn vị phân phối lẻ, đến tuyến điều trị đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.

Trung tâm sẽ là đầu mối phân phối lớn, quan trọng để Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2 và các đơn vị dược hợp tác kinh doanh, thực hiện việc chuyên nghiệp hóa ngày càng sâu rộng trong công tác cung ứng thuốc có chất lượng cao, giá cả hợp lý đến tay người bệnh.