THƯ MỜI ĐK NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-o0o—————

THƯ MỜI

V/v: đăng ký Nhà đầu tư chiến lược

 

Trước hết, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư đã, đang và sẽ tin tưởng, ủng hộ, hợp tác và sử dụng các dịch vụ của Công ty.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ và Bộ Y tế, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 đã được Bộ Y tế phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Quyết định số 2006/QĐ-BYT ngày 28/5/2015. Thông qua Thư mời này, chúng tôi trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia hợp tác với tư cách Nhà đầu tư chiến lược để đồng hành và gắn bó với Công ty

Số cổ phần  dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược: 2.696.950 cổ phần, chiếm  14,76% vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Công ty sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

– Không phải là nhà đầu tư nước ngoài.

– Là doanh nghiệp có kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh dược phẩm với Vốn điều lệ tối thiểu 65 tỷ, Vốn chủ sở hữu tối thiểu 90 tỷ, doanh thu tối thiểu là 500 tỷ đồng và Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 phải trên 300 tỷ đồng.

– Nhà đầu tư có chiến lược mở rộng thông qua việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn cao trong thời gian tới như chuẩn GMP-Euro…cũng như việc triển khai thực hiện việc nhượng quyền các sản phẩm mới về sản xuất trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc nội ngày càng lớn theo chủ trương người Việt dùng hàng Việt của Nhà nước.

– Nhà đầu tư có kế hoạch chiến lược đa dạng hóa các nhóm sản phẩm bao gồm hóa dược, đông dược và kể cả vắc xin và sinh phẩm.

– Nhà đầu tư có cam kết cung ứng toàn bộ các mặt hàng dược phẩm sản xuất trong hiện tại và các sản phẩm mới do các nhà máy dự kiến đầu tư trong tương lai, ưu tiên giao cho CODUPHA phân phối.

– Có cam kết hỗ trợ CODUPHA trong việc phát triển mở rộng thêm mạng lưới, phát triển việc đầu tư nhà máy, sản phẩm cũng như hoàn chỉnh chuỗi giá trị trong ngành từ đội ngũ chuyên gia đang tư vấn cho đối tác.

– Có thời gian thành lập và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm tối thiểu 10 năm;

– Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần hỗ trợ Công ty cổ phần về vốn, sản xuất, công nghệ, thị trường;

– Có cam kết bằng văn bản về việc mua hết số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược đã đăng ký;

– Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo luật doanh nghiệp;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời các Quý nhà đầu tư chia sẻ cơ hội và tham gia hợp tác với Công ty.

Đề nghị các Quý nhà đầu tư liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký đến Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2. Hồ sơ gồm:

–         Đơn đăng ký tham gia Nhà đầu tư chiến lược (theo mẫu kèm theo);

–         Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép hoạt động;

–         Cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty TNHH MTV Dược phẩmTrung ương  2 sau cổ phần hoá.

–         Hồ sơ năng lực của tổ chức: Bản thông tin giới thiệu, năng lực của nhà đầu tư;

–         Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013 và 2014;

( Hồ sơ được đựng trong phong bì  dán kín và niêm phong của Quý nhà đầu tư)

Khi nộp hồ sơ, đề nghị Quý nhà đầu tư mang theo Giấy giới thiệu người làm thủ tục.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

– Thời gian nộp hồ sơ: Trước 9h00 ngày 04/06/2015

– Địa chỉ nhận hồ sơ:

Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2

Trụ sở : 334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38650834 – 38663569(08) 38650750

Căn cứ Hồ sơ đăng ký của Nhà đầu tư, Ban chỉ đạo cổ phần hoá công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 2 sẽ gửi Thông báo đến quý nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn để thực hiện các bước tiếp theo phù hợp qui định của pháp luật.

Đối với Quý Nhà đầu tư không đáp ứng được tiêu chí lựa chọn sẽ không được hoàn trả Hồ sơ.

(Nếu cần cung cấp thêm thông tin, xin Quý nhà đầu tư liên hệ với số điện thoại trên)

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư.

Trân trọng!

 

CTY TNHH MTV DƯỢC  PHẨMTW2

CHỦ TỊCH

Lê Văn Sơn

 

 

   

(Mẫu Đơn đăng ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-o0o—————

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

 

Kính gửi:    Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2

1. Tên công ty/nhà đầu tư:

2. Trụ sở chính/địa chỉ:

3.  Điện thoại:                                                                                                            Fax:

4. Số tài khoản: ………………………… Mở tại:………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Giấy phép thành lập và hoạt động:_______, cấp ngày __/__/____, nơi cấp:_____________________

6. Vốn điều lệ:

7.  Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh:

8.  Người đại diện theo pháp luật:

9.  Chức vụ:

10.       Người liên hệ khi cần: ………………………….. Số điện thoại:……

Chức vụ:……………….

Được biết Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 đang kêu gọi hợp tác dưới hình thức nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty.

Xét thấy năng lực của mình phù hợp với yêu cầu, bằng văn bản này chúng tôi đăng ký mua cổ phần của Công ty dưới tư cách là nhà đầu tư chiến lược.

Bằng Đơn đăng ký này, chúng tôi cam kết:

–  Cam kết cung ứng toàn bộ các mặt hàng dược phẩm sản xuất trong hiện tại và các sản phẩm mới do các nhà máy dự kiến đầu tư trong tương lai, ưu tiên giao cho CODUPHA phân phối.

–  Cam kết hỗ trợ CODUPHA trong việc phát triển mở rộng thêm mạng lưới, phát triển việc đầu tư nhà máy, sản phẩm cũng như hoàn chỉnh chuỗi giá trị trong ngành từ đội ngũ chuyên gia đang tư vấn cho đối tác.

–  Mua hết số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược;

–  Gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần về vốn, công nghệ, thị trường.

–  Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

–  Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của Công ty cổ phần.

Số cổ phần đăng ký mua: ……………… cổ phần, chiếm    % vốn điều lệ Công ty cổ phần.

                                                                                                                                                                                ………, ngày       tháng         năm

                                                                                                                                                                               Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)

 

Tài liệu gửi kèm theo:

–                 Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép hoạt động;

–                 Bản thông tin giới thiệu, năng lực của nhà đầu tư;

–                 Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2012, 2013 và 2014;

–                 Giấy giới thiệu người làm thủ tục đăng ký.