+ Trụ sở Hồ Chí Minh

Trụ sở chính Hồ Chí Minh:

Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (028)3868.6136 – (028)3864.4180

Fax: (028)3865.0750 – (028)3868.6414

Email: contact@codupha.com.vn; dvpp.codupha@gmail.com