+ Chi nhánh Miền Trung

Đường số 2, Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Tel: (023)6375.9456 – (023)6375.9468

Fax: (023)6375.9125