+ Chi nhánh Hải Phòng

142 Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Tel: (022)5356.9367 – (022)5356.9806

Fax: