THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 04 Quản lý khu vực:Tại các vùng của Công ty Codupha: Miền Bắc, Miền Trung, Cao Nguyên, và MeKông.

2. Thông báo chi tiết:
Thông báo