THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 01 Nhân viên phụ trách điện
– 01 Nhân viên lái xe tải
– 01 Nhân viên phòng nhân sự (mới)

2. Thông báo chi tiết:
Thông báo 1
Thông báo 2
Thông báo mới