THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 01 Thủ kho
– 01 Nhân viên vệ sinh kho

2. Thông báo chi tiết:
– Thông báo