THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Nhân viên nhóm hóa chất xét nghiệm
– 02 Nhân viên nhóm trang thiết bị y tế
– 02 Nhân viên Đảm bảo chất lượng QA (Mới đăng)

2. Thông báo chi tiết:

Thông báo 1
Thông báo 2 (Mới)