THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 05 Nhân viên kho làm việc tại TP. HCM

2. Thông báo chi tiết:
– Thông báo