Công bố thông tin

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố: Năm 2022: 15. Ngày 25/10/2022 – Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2022 – Báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2022 – Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2022 – Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2022 14. Ngày 04/10/2022 […]