tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 05 Nhân viên kho làm việc tại TP. HCM 2. Thông báo chi tiết: – Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 30 Trình dược viên làm việc tại TP. HCM – 15 Trình dược viên làm việc tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Bình […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 04 Quản lý khu vực:Tại các vùng của Công ty Codupha: Miền Bắc, Miền Trung, Cao Nguyên, và MeKông. 2. Thông báo chi tiết: Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 05 Nhân viên giao nhận hàng và bán hàng 2. Thông báo chi tiết: Giao nhận và bán hàng