tin tức nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 11 Quản lý và nhân viên bán hàng các nhóm sản phẩm

– 02 Nhân viên giao nhận hàng

2. Thông báo chi tiết:

IMG_20170228_0005

IMG_20170228_0004

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016:

thong-bao-chi-tra-co-tuc

giay-de-nghi-nhan-co-tuc-bang-chuyen-khoan

giay-uy-quyen-nhan-co-tuc