tin tức

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2021

Tuyển dụng trình dược viên OTC (liên tỉnh)

td 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 02 Nhân viên IT 2. Thông báo chi tiết: – Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 01 Thủ kho – 01 Nhân viên vệ sinh kho 2. Thông báo chi tiết: – Thông báo