tin tức nổi bật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 01 Nhân viên phụ trách điện
– 01 Nhân viên lái xe tải

2. Thông báo chi tiết:
Thông báo 1
Thông báo 2

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha công bố:

1. Thông báo UBCKNN (V/v Đăng ký công ty đại chúng):

2. Thông báo CODUPHA (V/v Trở thành công ty đại chúng):
Thông báo
3. Thông tin tóm tắt:
Bản chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Nhân viên nhóm hóa chất xét nghiệm
– 02 Nhân viên nhóm trang thiết bị y tế
– 02 Nhân viên Đảm bảo chất lượng QA (Mới đăng)

2. Thông báo chi tiết:

Thông báo 1
Thông báo 2 (Mới)