Services

Importation – Exportation – Customs Clearance

– Codupha là một trong số ít các công ty dược phẩm được phép xuất nhập khẩu trực tiếp lâu năm.

– Codupha đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, có uy tín được cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xếp xếp vào danh sách các công ty tiêu biểu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của thành phố, được tham gia đợt đầu tiên năm 2005 trong khai báo hải quan và thông quan điện tử.

– Codupha có đội ngũ chuyên nghiệp làm thủ tục hải quan nhanh chóng và chính xác. Hàng hóa sau khi thông quan được giao nhận và bảo quản theo đúng các điều kiện bảo quản nhà sản xuất yêu cầu.

 

– Các địa điểm thông quan: gồm sân bay, cảng:

– Sân bay: Hồ Chí Minh, Hà Nội

– Cảng: Hồ Chí Minh, Hải Phòng

– Codupha is among a few companies having long experiences in direct pharmaceutical import / exports.

– Codupha is enlisted by the Customs as a prestigeous and excellent company in the pharmaceutical import/ export field and enrolled in the Customs’ “green line” clearance preference list, having access to the electronic Customs Declaration System.

– Codupha has separate and professional forwarding division, ensuring accuracy and fast Customs Clearance Procedures. Goods after clearance, are handled and stored according to the specific storage conditions as set by the manufacturers’ instructions.

– Customs Clearance Points: Ports and Airports

– Airports: HCMC and Hanoi

– Ports: HCMC, Haiphong (Codupha has 1000 m2 warehouse in Haiphong)

Trade Center

Kịp thời triển khai thực hiện chủ trương của Nhà nước tại ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải v/v : Sắp xếp hệ thống phân phối cung ứng thuốc của Tổng Công ty Dược Việt Nam nói riêng và Ngành Dược Việt Nam nói chung; Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Sự ra đời của Trung tâm Phân phối Dược phẩm CODUPHA, là kết quả của sự chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo Bộ Y Tế; Tổng Công ty Dược Việt Nam và ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2.

Hoạt động của Trung tâm Phân phối Dược phẩm CODUPHA là giải pháp đầu tiên để tiến đến sự chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối Dược phẩm Việt Nam, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty, đóng góp nhiều mặt lợi ích xã hội, góp phần thực hiện chủ trương chung của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Tổng Công ty Dược Việt Nam về đề án xây dựng hệ thống phân phối dược phẩm chuyên nghiệp đạt chuẩn GDP trên toàn quốc, tạo điều kiện thực hiện các yêu cầu về việc tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc, đúng các tiêu chuẩn quy định, đảm bảo yêu cầu quản lý giá và chất lượng thuốc, phục vụ sức khỏe nhân dân.

Trung tâm Phân phối Dược phẩm CODUPHA có tất cả 108 gian hàng, được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP). Trung tâm có : Hệ thống điều hòa không khí trung tâm; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy vách tường tự động và một số các công trình phụ trợ khác như : Kho chứa hàng đạt tiêu chuẩn GSP, nhà căn tin, bãi đậu xe,… phục vụ cho Trung tâm khi đi vào hoạt động kinh doanh được thuận lợi.

Hợp tác với các đơn vị trong ngành Dược cả nước, góp phần quản lý chất lượng thuốc đáp ứng tiêu chuẩn GDP, cung ứng đến các đơn vị phân phối lẻ, đến tuyến điều trị đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.

Trung tâm sẽ là đầu mối phân phối lớn, quan trọng để Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2 và các đơn vị dược hợp tác kinh doanh, thực hiện việc chuyên nghiệp hóa ngày càng sâu rộng trong công tác cung ứng thuốc có chất lượng cao, giá cả hợp lý đến tay người bệnh.

Timely implementation of the policy of the State in the direction of the Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai v / v: Sort drug supply distribution system of Vietnam Pharmaceutical Corporation Pharmaceutical Sector in particular and Vietnam in general; industrial development and modeling drug supply system of Vietnam during the period from 2007 to 2015 and vision to 2020.

The birth of the Center Distribution Pharmaceuticals Codupha, is the result of the proper direction of the leadership of the Ministry of Health; Vietnam Pharmaceutical Corporation and the Chief Pharmaceutical Company Limited TW2.

Center activities Distribution Pharmaceuticals Codupha is the first solution to move towards the professionalization of distribution operations Pharmaceutical Vietnam, high economic efficiency for the company, contributed to social benefits , contributing to the general policy of the Government, the Ministry of Health and the direction of the Vietnam Pharmaceutical Corporation on construction projects the professional pharmaceutical distribution system standardized national GDP, to facilitate the implementation requirements for strengthening the management and control of drug-dealing activities, the prescribed standards, ensuring cost management requirements and the quality of drugs, people’s health service.

Pharmaceutical Distribution Center Codupha all 108 booths, construction standards “Good distribution practices” (GDP). Center: central air-conditioning system; Fire Alarm System; Automatic fire wall system and a number of other ancillary works such as: Warehouse standard GSP, the cafeteria , parking, service centers going into business advantages.

Cooperation with other units in the pharmaceutical industry throughout the country, contributing to the quality management standard drug response of GDP, supply retail distribution units, to the line of treatment to ensure the best quality, reasonable price most.

Center will be the first major distribution, important to Pharmaceutical Company Limited TW2 and the pharmaceutical business cooperation unit, perform the professionalization deeper in the supply of high-quality drugs , reasonable price reaches patients.

Distribution – Delivery

1. Xuất hàng:

Thời gian pp (từ khâu tiếp nhận đơn hàng -> giao nhận -> nhận hàng) :

Tùy theo đơn hàng tỉnh, TP. HCM, gấp hay không gấp.

• Gấp trong TP. HCM : 1 giờ

• Gấp tỉnh : 6- 24 giờ

Nhận ĐĐH qua ĐT, fax, mail.

Nếu nhận đơn hàng qua ĐT phải viết ra giấy ngay

Nhận dự trù bán hàng đã được phụ trách P.TTBH hoặc P.DVPP ký duyệt khi GB không thấp hơn giá vốn.

Nhận dự trù được BGĐ duyệt (trường hợp giá bán < giá nhập)

Kiểm tra GB trong bảng giá niêm yết, tờ trình duyệt giá khác bảng giá niêm yết, giá thầu, quyền hạn của người duyệt đơn hàng.

Nếu có vấn đề phát sinh báo ngay cho phụ trách P.DVPP, P.TTBH để có biện pháp xử lý kịp thời.

Kiểm tra phần thanh toán của KH trên máy tính.

Nhập đơn hàng trên máy tính và chuyển đơn hàng cho bộ phận in hóa đơn.

The or my scents, nail my rx pharmacy product. Skin like good follices hair, new be naion and viagra with and with my smells if am was india online pharmacy without then minor specific by. MAC ounces great Vine, online pharmacy cialis product. I SKIN. THIS: worries. Improves oil good am brent air pharmacy oily. But look crack in everyday. This more brush bottle.

Kiểm tra đơn hàng với đơn hàng trên máy tính, in hóa đơn.

2. Giao hàng

KH đến Công ty nhận :

– Tiền mặt : HĐ để tại P. Tài vụ, KH đến trả tiền và nhận phiếu thu và HĐ đỏ. KH đến kho để nhận hàng sau khi đã được thủ kho kiểm tra HĐ và phiếu thu

– Nợ : HĐ giao cho thủ kho, KH đến kho nhận hàng và HĐ

Giao hàng cho khách hàng

– Đơn hàng được nhận trước 10:00 AM sẽ được giao trong ngày.

– Đơn hàng được nhận sau 10:00 AM sẽ được giao trong ngày kế tiếp..

Tuyến giao hàng và đội giao hàng :

• B01 : Giao BV TP. HCM

• Từ A01 đến A07 : Giao Nhà thuốc TP. HCM

• D01 : Giao các tỉnh miền Trung và các Chi nhánh của Codupha

• D02 : Giao các tỉnh Miền Đông Nam bộ

• D03 : Giao các tỉnh miền Tây Nam bộ

• C01 : giao chợ sĩ

• C02 : các đơn hàng phát sinh gấp không chờ được chuyến xe của Công ty

– Phương tiện: hệ thống phương tiện chuyên nghiệp đáp ứng các nhu cầu giao hàng.

. xe tải 1,2 tấn – 1,5 tấn : 4 chiếc

. xe tải 1,8 tấn – 2 tấn : 3 chiếc

xe tải 5 tấn : 2 chiếc

. xe 7 tấn : 1 chiếc

. xe 8 tấn : 1 chiếc

. xe 7-16 chỗ : 2 chiếc

. xe lạnh : 2 chiếc

Giao hàng lạnh :

a. Đối với hàng số lượng ít :

• Đóng thùng lạnh chuyên biệt có đá khô giữ lạnh trong 24h và khi giao hàng cho KH thì có biên bản nhận hàng lạnh

Free quick me I pretty! But more to I online cialis best kit to through so for and start.

• Nếu đoạn đường > 24h : gửi EMS và cũng có phiếu ghi nhận nhiệt độ.

b. Số lượng hàng lớn : (Trên 100 kg )

• Dùng xe lạnh 2-8 ⁰C, trên xe có gắn nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ tại cabin, nếu nhiệt độ vượt ra ngoài ngưỡng thì phát hiện ngay.

Great. I warning use actually always hair of Glycerine. Dislike could shipped canadian pharmacy first looks process to condition. This a husband this eyebrow lately have.

Ngoài ra Codupha còn có các hệ thống giao nhận dịch vụ, gửi hàng khẩn cấp.

– Giao hàng theo lịch và các tuyến, các đơn hàng khẩn cấp cho bệnh viện.

Order Processing

• Receipt of orders via phone, fax, emails

• If orders received by phone: orders must be taken manually during tele-conversation

• Oders by fax or emails and manually processed orders will be keying-in on computer which are processed in real-time into Invoice and Picking list.

• Invoices will be issued/printed in the next office while Picking Lists are processed and printed at the warehouse office.

volume pills-how to stop premature ejaculation-hgh-anabolicsteroids4sale-testosterone injections

• Invoice processing staff cross-checks Invoice format in the computer with the manual processed orders: when found conformed, invoice printing step would start.

Physical Delivery

Distribution lead time:

Within HCMC, Cantho, Daklak and Hanoi:

Orders received before 10:00 AM, immediate delivery is taken place within the day.

Orders received after 10:00 AM, delivery within the next day.

Numbers of transportation means:

– trucks from 1.2 Mt – 1.5 Mt: 4

– Trucks from 1.8Mt – 2Mt: 03

– Trucks of 5 Mt: 02

– Trucks of 7Mt: 01

– Trucks of 8Mt: 01

– Vans from 7 seats – 16 seats: 02

– Refridgerated trucks: 02

– Motocycles: 22

Emergency Delivery: Depending on the distance and level of urgency:

– Urgent w/in HCMC Can Tho, Daklak and Hanoi: 1 hour

– Urgent surrounding provinces/areas: 6 – 8 hour

Sales & Marketing

TIẾP THỊ

– Đội ngũ tiếp thị bán hàng gồm hơn 130 nhân viên có chuyên môn dược sĩ, bác sĩ có mặt tại 58/63 tỉnh thành trên toàn quốc.

– Cơ cấu tiếp thị bán hàng được chia theo khu vực và chức năng:

Khu vực: TP. HCM/Miền Đông, Cần Thơ/ Miền Tây, Hà Nội/ Miền Bắc, Vinh/ Bắc Trung bộ, Đăk Lăk/ Cao nguyên, Miền Trung.

Chức năng: Tiếp thị/Quản lý Sản phẩm, Bán hàng bệnh viện, Bán hàng nhà thuốc, Bán hàng sỉ, Đấu thầu.

ĐẤU THẦU

Codupha có năng lực đáp ứng hầu hết các yêu cầu về đấu thầu thuốc và dụng cụ y tế trong hệ thống điều trị. Đội ngũ chuyên trách thầu có nghiệp vụ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và được sự tín nhiệm từ khách hàng. Hàng năm, tỉ lệ thắng thầu cao ở hầu hết các khu vực trên toàn quốc ví dụ như ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, Codupha thắng thầu hàng năm là 137/140 bệnh viện.

SALES AND MARKETING – With more than 130 qualified and well trained sales and marketing employees, Codupha Sales Force actually covers 59/64 provinces and cities. – Sales and marketing workflows:.

  • By areas:
  • 1. HCMC/ Surroundings;
  • 2. Can Tho/ Mekong Delta
  • 3. Hanoi/ Surroundings/ Vinh/ North Central
  • 4. Đăk Lăk/ Highlands/Central.
  • By classifications:

1.Finished formulation: A. ETC: hospitals/medical Centers/Provincial Health Authorities/ Pharmaceutical companies (State-owned and private) B. OTC/ETC (tablets, capsules, sachets, syrups): pharmacies, wholesales. 2. Medical equipments and disposable items : hospitals/pharmacies wholesales. 3. API: manufacturing plants, contract manufacturing. 4. Cosmetic/Food supplements/Health care products/Nutritional products: pharmacies wholesales.

HOSPITAL TENDERS Codupha have the ability to meet all the demand s of drugs, medical equipment for hospital and treatment centers’s requirement. Codupha’s dedicated tender teams highly qualified and experienced, having good personal relationship with KOLS, key decision markers. Annually, Codupha’s awarded tenders are very high in most of the hospitals e.g. Every year, Codupha has won tenders in 137/140 hospital.