News

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 02 Nhân viên kế toán – 10 Nhân viên giao hàng và làm việc tại kho – 03 Nhân viên lái xe tải 2. Thông báo chi tiết: Kế toán Giao hàng và Kho […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 01 Nhân viên phụ trách điện – 01 Nhân viên lái xe tải – 01 Nhân viên phòng nhân sự (mới) 2. Thông báo chi tiết: Thông báo 1 Thông báo 2 Thông báo […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 02 Nhân viên nhóm hóa chất xét nghiệm – 02 Nhân viên nhóm trang thiết bị y tế – 02 Nhân viên Đảm bảo chất lượng QA (Mới đăng) 2. Thông báo chi tiết: […]

NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG THÁNG 07/2017

Nghị quyết HĐQT Thông báo Cổ đông