News

td 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 02 Nhân viên IT 2. Thông báo chi tiết: – Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 01 Thủ kho – 01 Nhân viên vệ sinh kho 2. Thông báo chi tiết: – Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: – 05 Nhân viên kho làm việc tại TP. HCM 2. Thông báo chi tiết: – Thông báo