News

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016: thong-bao-chi-tra-co-tuc giay-de-nghi-nhan-co-tuc-bang-chuyen-khoan giay-uy-quyen-nhan-co-tuc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 1

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng – Call Center (08.3 86 44 180)

Dịch vụ chăm sóc khách hàng – Call Center (08.3 86 44 180) Nơi khách hàng đặt mọi niềm tin Call center là khái niệm chỉ dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại, đang trở thành bộ phận tiềm năng tại CODUPHA, nhất là trong giai đoạn Công ty chúng tôi đang phát […]