Recent news

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 02 Nhân viên IT

2. Thông báo chi tiết:
– Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 01 Thủ kho
– 01 Nhân viên vệ sinh kho

2. Thông báo chi tiết:
– Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 05/2019

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 05 Nhân viên kho làm việc tại TP. HCM

2. Thông báo chi tiết:
– Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 30 Trình dược viên làm việc tại TP. HCM
– 15 Trình dược viên làm việc tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Bình Thuận, Tây Ninh

2. Thông báo chi tiết:
Thông báo