about us

Established just after the liberation day 30/04/1975 first name was Medical and Pharmaceutical General Depot (MPGD).

In 1976, MPDG was split into Pharmaceutical Co. level 1. transaction name of Codupha was adopted since then (initials from French name: La Compagnie Du Pharmaceutique).

News

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Nhân viên kế toán
– 10 Nhân viên giao hàng và làm việc tại kho
– 03 Nhân viên lái xe tải

2. Thông báo chi tiết:
Kế toán
Giao hàng và Kho
Lái xe

Other news:

View all  

New products

View all