about us

Established just after the liberation day 30/04/1975 first name was Medical and Pharmaceutical General Depot (MPGD).

In 1976, MPDG was split into Pharmaceutical Co. level 1. transaction name of Codupha was adopted since then (initials from French name: La Compagnie Du Pharmaceutique).

News

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 01 Quản lý, giám sát, điều hành Phòng Kho Vận
– 01 Nhân viên phát triển sản phẩm

2. Thông báo chi tiết:
Quản lý Phòng Kho Vận
Phát triển Sản phẩm

Other news:

View all  

New products

View all