about us

Established just after the liberation day 30/04/1975 first name was Medical and Pharmaceutical General Depot (MPGD).

In 1976, MPDG was split into Pharmaceutical Co. level 1. transaction name of Codupha was adopted since then (initials from French name: La Compagnie Du Pharmaceutique).

News

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2018

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng:
– 05 Nhân viên giao nhận hàng và bán hàng

2. Thông báo chi tiết:
Giao nhận và bán hàng

Other news:

View all  

New products

View all