Danh mục thuốc

Danh mục thuốc do Codupha Phân Phối
STT TÊN THUỐC NSX QUY CÁCH
HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
I . HÀNG BOEHRINGER
1 Aluminium Phosphat PHOSPHALUGEL Boehringer H/26gói
2 Ambroxol HCl MUSCOSOLVAN 30mg Boehringer H/20v
3 Bromhexin BISOLVON 8mg Boehringer H/30v
4 Fenoterol HBr BERODUAL 10ml HFA SPRAY Boehringer Hộp1bơm
5 BERODUAL SOL 20ml Boehringer xịt định liều
6 Hyoscin BUSCOPAN Boehringer H/50v
7 BUSCOPAN 20mg 1ml INJ Boehringer Hộp 10 ống
8 Ipratropium Br COMBIVENT UDV Boehringer Hộp 10ống
9 Meloxicam MOBIC 15mg Boehringer H/20v
10 MOBIC 7,5mg Boehringer H/20v
11 MOBIC INJ 15mg 1.5ml Boehringer H/ 5 ống
II. HÀNG APC – INDIA
1 RH AKURIT Lupin H/90v
2 RHE AKURIT 3 Lupin H/90v
3 RHZE AKURIT 4 Lupin H/90v
4 RHZ AKURIT Z Lupin H/90v
5 Cefuroxime CEFAXIL 250mg Lupin H/40v
6 Cefuroxime CEFAXIL 500mg Lupin H/40v
7 Cefpirome CEFIRE 1g Lupin H/ 1 lọ
8 Ceftriaxone CEFONEN 1g Lupin H/1lọ
9 Cefeperazone+Sulbactum CEFROBACTUM 1g Lupin H/1lọ
10 Ethambutol COMBUTOL 400mg Ấn H/100v
11 2.4-Dicholorobenzyl Alcohol 1.2mg Amylmetacresol 0.6mg COUGHNIL Cam Ấn H/25Vỉ x 8v
12 2.4-Dicholorobenzyl Alcohol 1.2mg Amylmetacresol 0.6mg COUGHNIL Chanh – Gừng Ấn H/25Vỉ x 8v
13 Cycloserine COXERIN 250mg Lupin H/100v
14 Defepirone 500mg DEFRON 500 Norris H/5vi/10v
15 Papain 60mg+Fungal Diastase20mg Simethicone 25mg DIZZO Ấn H/12vỉ*4v viên
16 Salmetrol+Fluticaso ESIFLO 125 Lupin H/1lọ
17 Salmetrol+Fluticaso ESIFLO 250 Lupin H/1lọ
18 Ethionamide ETHIDE 250 Lupin H/50v
19 Prothinamide ETHIDE P 250mg Lupin H/100v
20 Cefoperazone 1g Sulbactam 1g KAREZON S 2g Lyka H/1 lọ
21 Ceftriaxone LYKALYFAXONE 1g Lyka H/1 lọ
22 Meropenem LYKAPIPER 500mg H/1lọ Lyka H/ 1 lọ
23 Imipenem + Cilastatin LYKASPETIN Lyka H/ 1 lọ
24 Linezolid MACDIN-600 Lupin H/10v
25 Erdosteine MACDRIO 300 Lupin H/20v
26 Levofloxacin MACLEVO 500mg Lupin H/5v
27 Montelukast MONTELAST 5mg Cadila H/30v
28 Piperacilin 4g Tazoobactam 0.5g PIPERBACT 4.5g Lyka H/1 lọ
29 Cefepime POZINEG 2g Lupin H/1 lọ đôi
30 Cefepime POZINEG 1g Lupin H/1 lọ đôi
31 Pyrazinamide PYRAZINAMIDE 500mg Lupin H/100v
32 PAS Q-PAS 100g Lupin H/ 1ống
33 Rifampicin R-CIN 150mg Lupin H/100v
34 Rifampicin R-CIN 300mg Lupin H/100v
35 Ondansetron SAMTRON 8mg/ 4ml Samruhd H/ 5 ống
36 Ceftazidime SANTAZID 1g Lupin H/1lọ
37 Ceftazidime SANTAZID PLUS 2g Sanjivani Paranteral H/ 1 lọ
38 Temolozomodie TEMOSIDE 100mg Cipla H/5 viên
39 Vancomycin VECMID 1g Swiss H/ 1 lọ
40 Acid lactic, Lactoserum FOREVA Fresh 80ml Reliv- VN H/ 1 chai
41 Acid lactic, Lactoserum FOREVA Fresh 150ml Reliv- VN H/ 1 chai
42 Acid lactic, Lactoserum FOREVA CARE PLUS 80ml Reliv- VN H/ 1 chai
43 Acid lactic, Lactoserum FOREVA CARE PLUS 150ml Reliv- VN H/ 1 chai
44 Acid lactic, Lactoserum FOREVA Perfect pH 80ml Reliv- VN H/ 1 chai
45 Acid lactic, Lactoserum FOREVA Perfect pH 150ml Reliv- VN H/ 1 chai
46 Dung dich nuoc bien sau NASOMOM 70ml Reliv- VN H/ 1 lọ
47 Dung dich nuoc bien sau NASOMOM 70ml with Menthol Reliv- VN H/ 1 lọ
48 Dung dich nuoc bien sau NASOMOM 4 70ml with Menthol-Eucalyptol Reliv- VN H/ 1 lọ
49 Dung dich nuoc bien sau NASOMOM 4 70ml with Eucalyptol (TRE EM) Reliv- VN H/ 1 lọ
50 Dung dich nuoc bien sau NASOMOM 70ml (TRE EM) Reliv- VN H/ 1 lọ
51 Pepermint, Dalchini, Elaichi SPRAYMINT Icymint White 15g MIDAS- India H/24Vi/1lo
52 Pepermint, Dalchini, Elaichi SPRAYMINT Icymint 15g MIDAS- India H/24Vi/1lo
53 Pepermint, Dalchini, Elaichi SPRAYMINT BreezBerry 15g MIDAS- India H/24Vi/1lo
54 Pepermint, Dalchini, Elaichi SPRAYMINT OrangeWave 15g MIDAS- India H/24Vi/1lo
55 Pepermint, Dalchini, Elaichi SPRAYMINT Cold Coffe 15g MIDAS- India H/24Vi/1lo
56 Pepermint, Dalchini, Elaichi SPRAYMINT Chocolate 15g MIDAS- India H/24Vi/1lo
III. HÀNG INDUSPHARMA
1 Cephradine LIVX 1g INJ Indus Hộp 1 lọ đôi
2 Cephradine LIVX 500mg Indus Hộp 10 viên
3 Diclofenac DINAX 75mg/3ml INJ Indus Hộp 10 ống
4 Cefaclor CEFAR 250mg/5ml Indus Hộp 1ống
5 Cefixim MAXPAN 100mg/5ml 30ml Indus Hộp 1ống
6 Vt B1,B2,B6 Nicotinamide, Dexpanthenol VITACOMPON INJ 2ml Indus Hộp 10 ống
7 Mecobalamin INCOBAL 500 mcg 1ml INJ Indus Hộp 10 ống
8 Acid Tranexamic RINX 250mg/5ml Indus Hộp 5 ống
IV. HÀNG LBS – THAILAND
1 Ceftazidime CEFODIMEX 1g LBS Hộp 1 lọ đôi
2 Clopidogrel 75mg CLOPIGREL 75 USV- India Hộp 4vĩ / 10 viên
3 Acid Amin, Vitamin ESAMVIT Caps H/30v Universal- In Hộp 2vĩ/15 viên
4 Isofluran ISIFLURA 100ml Piramal- USA Hộp 1 chai
5 Isofluran ISIFLURA 250ml Piramal- USA Hộp 1 chai
6 PegFilgrastin NEUPEG 6mg/ml Intas Hộp 1 ống 1ml
7 PegInterferon Alfa PEGINFERON ALFA 2B 80mcg Vircho- India Hộp 1 lọ
8 PegInterferon Alfa PEGINFERON ALFA 2B 50mcg Vircho- India Hộp 1 lọ
9 Sevofluran SEAOFLURA 250ml Piramal- USA Hộp 1 chai
10 Ceftriaxone TRIXONEX 1g LBS Hộp 1 lọ đôi
11 Verapamil VERAREM 40mg Remedica- In Hộp 50vien
12 Insulin WOSULIN N 40UI/ml Lọ 10ml Wockhardt- In Hộp 1 lọ
13 Insulin WOSULIN R 40UI/ml Lọ 10ml Wockhardt- In Hộp 1 lọ
14 Insulin WOSULIN 30/70 100UI/ml Lọ 3ml Wockhardt- In Hộp 1 lọ
15 Insulin WOSULIN N 100UI/ml Lọ 3ml Wockhardt- In Hộp 1 lọ
16 Insulin WOSULIN 30/70 100UI/ml Lọ 10ml Wockhardt- In Hộp 1 lọ
17 Insulin WOSULIN N 100UI/ml Lọ 10ml Wockhardt- In Hộp 1 lọ
18 Insulin WOSULIN R 100UI/ml Lọ 10ml Wockhardt- In Hộp 1 lọ
V. HÀNG OSTUKA
1 Paracetamol Chlorpheniramin PANAMIN-G 3% 500ml Otsuka T/20chai
2 Natri clorid Kalci clorid Natri acetat Magesi sulfat dextrose kẽm sulfat Kali phosphat monobasic GLYCOLYTE-2 500ml Otsuka T/20chai
3 DD Acid amin AMIPAREN 5% 500ml Otsuka T/20chai
4 DD Acid amin AMIPAREN 5% 200ml Otsuka T/20chai
5 Acetat Ringer ACETAT RINGER 500ml Otsuka T/25 chai
6 T-tyrosin L-Methionin L-Serine L-Threonin L-Proline acid L-glutamic L-aspartic L-histidin AMIPAREN 10% 200ml Otsuka T/20ch
7 T-tyrosin L-Methionin L-Serine L-Threonin L-Proline acid L-glutamic L-aspartic L-histidin AMIPAREN 10% 500ml Otsuka T/20ch
8 DD Acid amin KIDMIN 7,2% 200ml Otsuka T/20chai
9 DD Acid amin AMINOLEBAN 8% 200ml Otsuka T/20chai
10 DD Acid amin AMINOLEBAN 8% 500ml Otsuka T/20chai
11 Glucose DEXTROSE 5% 500ml Otsuka T/25 chai
12 Glucose DEXTROSE 10% 500ml Otsuka T/25 chai
13 Natri clorur NATRI CLORUR 0,9% 500ml Otsuka T/25 chai
14 Ringer lactate LACTATE RINGER 500ml Otsuka T/25 chai
15 Ringer lactate LACTAT RINGER 1000ml Otsuka T/10chai
VI. HÀNG OPODIS (PHYTOPHARMA)
1 Eucalyptol Pro glycol Terpineol EMCARE 25ML D L OPODIS T/50Chai
2 Terpineol Texapon 70 PHYTOGYNO 100ML D L OPODIS T/50Chai
3 Tinh dầu tràm 1g Natri lauryl sulfat 8g DDVSPN HƯƠNG XUÂN D L OPODIS T /50 chai
4 Eucalyptol 55g Tinh dầu long não 14g ME & EM 25ml D L OPODIS T/100 chai
5 Cao trầu không, Cao kim ngân hoa, lpha terpineol, Cao hạt ngò PHYTOBEBE 100ML D L OPODIS T/50Chai
VII. HÀNG ROUSELL
1 Azithromycin AZISSEL 250mg Roussel-VN H/ 20v
2 Cefotaxime CLAFORAN 1g Roussel-VN T/180H/1lọ
3 Thiocolchicoside COLTRAMYL 4mg Roussel-VN T/188H/12v
4 Prednisolon CORTANCYL 5mg Roussel-VN T/212H/30v
5 Dexamethasone Chloramphenicol CORTIBION Roussel-VN T/340lọ
6 Dexamethasone Clindamycin DERMABION Roussel-VN T/252H/1 Tube
7 Para 400+ Codein 30+ Caffein30 DI-ANSEL Roussel-VN T/259 H/20V
8 Floctafenine IDARAC Roussel-VN T/228Hộp/20v
10 Meloxicam MECASEL 7.5mg Roussel-VN H/20 VNE
11 Amino Acid MORIAMINE FORTE Roussel-VN T/40Hộp/100v
12 Roxithromucin RULID 150mg Roussel-VN T/300Hộp/10v
13 Phenylephrine 10mg, Loratadin 5mg, Paracetamol 500mg SINUFLEX D Roussel-VN Hộp/100v
VIII. HÀNG CÁC HÃNG KHÁC
1 Acyclovir 200 ACYCLOVIR DENK 200 Denk- Germany Hộp 25viên
2 Atenolol 50mg ATENOLOL DENK 50 Denk- Germany Hộp 100viên
3 Captopril 25 CAPTOPRIL DENK 25mg Denk- Germany Hộp 100viên
4 Metformin 500mg METFORMIN DENK 500 Denk- Germany Hộp 100viên
5 Metformin 850mg METFORMIN DENK 850 Denk- Germany Hộp 120viên
6 Nifedipin 10mg NIFEDI- DENK 10 Retard Denk- Germany Hộp 100viên
7 Spiramycin ROVAMYCIN 1,5MUI Sanofi- Pháp Hộp 16 viên
8 Spiramycin ROVAMYCIN 3MUI Sanofi- Pháp Hộp 10 viên
9 Vitamin C 500mg VITAMIN C 500mg/5ml Aguettant- Pháp Hộp 100ống
IX. HÀNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG -HÀNG KHÁC
1 Đường Isomalt SweetHeart 250g VN Lọ 250g
2 Nước cốt trái nhàu NHÀU KHÔNG ĐƯỜNG 300ml VN T/20 chai
3 Nước cốt trái nhàu + Mật ong NHÀU MẬT ONG 300ml VN T/20 chai
4 Pure shark cartilage 750mg Magnesium stearate SHARK CARTILAGE KM Canada Chai/250 viên
5 PHOEBE POW GLUCOSAMIN 600 PHOEBE POW GLUCOSAMIN 600 Canada Chai / 100 viên
6 Phoebe Milk Thistle PHOEBE MILK THISTLE Canada Chai / 100 viên
7 Benzocain Gai, Mùi Chuối YA! Mùi Chuối Convex ( ấn) H / 3 Cái
8 Benzocain Gai, Mùi Dâu YA! Mùi Dâu Convex ( ấn) H / 3 Cái
9 Benzocain Gai, Mùi Chocolate YA! Mùi Chocolate Convex ( ấn) H / 3 Cái
HÀNG NỘI
STT THÀNH PHẦN TÊN THUỐC NHÀ SX QUY CÁCH
1 Amoxicilin AMOX 500 500mg Tipharco T/12H/1000 viên
2 Amoxicilin (Vĩ xéo) AMOX 500 500mg Tipharco T/9H/1000v
3 Vitamin E AUSTEN S 400UI LD MEBI-AUSTRAP T/120H/60v
4 Cefaclor nguyên liệu Châu Âu – Italy BESTCELOR 125mg Tipharco T/72H/20 gói
5 Cefaclor nguyên liệu Châu Âu – Italy BESTCELOR 500mg Tipharco H/12v
6 Cefaclor nguyên liệu Châu Âu – Italy BESTCELOR 375mg Tipharco H/12v
7 Cefaclor nguyên liệu Châu Âu – Italy BESTCELOR 250mg Tipharco T/414H/12v
8 Carbimazonle CARBIMAZOLE 5mg Huế T/139 H/ 100v
9 Cefalexin CEFALEXIN 250mg Tiphaco Hộp 100 viên
10 Cefalexin CEFALEXIN 500mg Tiphaco Hộp 100 viên
11 Cefalexin CEFALEXIN 500mg Tiphaco Hộp 100 viên
12 Cefalexin CEFALEXIN 500mg Tiphaco Hộp 100 viên
13 Cefalexin CEFALEXIN 500mg Tiphaco Hộp 100 viên
14 Diosmectit CEZMETA 3g Medipha-Tenamid H/30 gói
15 Cimetidine CIMETIDINE 300mg Lâm đồng T/200H/100v
16 Nhôm Phosphat khô CODLUGEL 2.2g Mediphaco T/24H/26 gói
17 Ciprofloxacin CODUCIPRO 500 Mediphaco H/10VI/10V
18 Betamethason+ clotrimazol+ gentamycin CODUGENSON 10g Mediphaco H/1tube
19 Dexamethasol CODUDEXON 0,5mg Mediphaco H/50V/30v
20 Glucosamin CODUPHA-GLUCOSAMIN 500mg Mediphaco H/10VI/10V
21 Magne + vit B6 CODUPHA MAGNE B6 Mediphaco H/100V
22 Paracetamol CODUPHA-PARACETAMOL 500mg Mediphaco Chai 100 VNA
23 Paracetamol CODUPHA-PARACETAMOL 500mg Mediphaco H/10VI/10V
24 Piracetam CODUTROPYL 400mg Mediphaco H/10VI/10V
25 Metformin GLUCOFEA 500mg Mediphaco H/5 vỉ/10 viên
26 Vitamin C VITAMIN C 500mg Tipharco T/50H/100 Vỉ/ 10v
THUỐC HƯỚNG THẦN
1 Bromazepam BROMAFAR 6mg H/30v Pharmedic-VN Hộp 30v
2 Bromazepam LEXOMIL 6mg Cenexi-Pháp Hộp 30v
3 Diazepam DIAZEPAM 10mg 2ml Rotex-Đức Hộp 10ống
4 Diazepam DIAZEPAM 10mg 2ml Hameln-Đức Hộp 10ống
5 Diazepam DIAZEPAM 10mg 2ml Vidipha-VN Hộp 10ống
6 Diazepam DIAZEPAM 5mg Vidipha-VN Vỉ 10v
7 Diazepam DIAZEPAM 5mg Hameln-Đức H/10 vỉ / 10 viên
8 Diazepam SEDUXEN 10mg 2ml Richer-Hung Hộp 5ống
9 Diazepam SEDUXEN 5mg Richer-Hung Hộp 100v
10 Ephedrin FORASM 10mg 1ml Pharbaco Hộp 100ống
11 Ephedrin EPHEDRIN AGUET 30mg/ml Aguet – Pháp Hộp 100ống
12 Ketamin KETAMIN 500mg 10ml Rotex-Đức Hộp 25 lọ
13 Midazolam MIDAZOLAM 1mg /1ml Rotex-Đức Hộp 10ống 5ml
14 Midazolam MIDAZOLAM 5mg /1ml Hamelm-Đức Hộp 5ống
15 Midazolam MIDAZOLAM 5mg /1ml Hamelm-Đức Hộp 10ống
16 Midazolam PACIFLAM 5mg/1ml Hamelm-Đức Hộp 10ống
17 Phenobarbital LUMIDONE 100mg/ml Daewon- Korea Hộp 50ống
18 Phenobarbital PHENOBARBITAL 0.1g Vidipha-VN H/ 100v
19 Phenobarbital PHENOBARBITAL 100mg Vidipha-VN Chai 300v
20 Phenobarbital PHENOBARBITAL 100mg Danapha-VN Chai 400v
HÀNG NHẬP KHẨU
STT TÊN THUỐC NSX QUY CÁCH
HOẠT CHẤT BIỆT DƯỢC
I. HÀNG ẤN ĐỘ
1 Amoxicilline 500mg Clavulanic acid 125mg ALCLAV 625mg ALKEM- INDIA H/2V/7v
2 Amylase, Papain, Simethicon SANAGUM Cure H/ 3 vỉ/ 10v
3 Azithromycin ALEMBICAZITHRAL 500mg Alembic H/ 1 lọ
4 Azithromycin AZITHRAL KID 100mg Alembic H/3v
5 Cefdinir ALDINIR 300mg Alembic H/1 Vỉ/ 4v
6 Cefepim SUPRAPIME 1g Alembic H/ 1 lọ
7 Cefpodoxime CEFOFLAM 200mg Flamingo H/10v
8 Cefuroxim CEFULIFE 250mg Eurolife H/20v
9 Cefuroxim CEFULIFE 500mg Eurolife H/20v
10 Halothan HALOTHAN 250ml Pira Chai 250ml
11 Irbesartan IRBITAB 150 H/10v PAKISTAN H/2V/5v
12 Imipenem, cisplatin LASTINEM 500mg VENUS H/ 1lo
13 Lidocain, Cetrimide, Polyvinyl MISTDRESS 30g Spray MIDAS- India H/ 1lo
14 Meropenem RONEM 1g H/1lo VENUS H/ 1lo
15 Meropenem RONEM 500mg H/1lo VENUS H/ 1lo
16 Metronidazol METROGYL 500mg/100ml UNIQUE T/100H/ 1lo
17 Multivitamin COMPE H/30v XL LABO H/ 3 vỉ/ 10v
18 Omeprazol OMEPRAZOL 20mg Flamingo H/10V/10v
19 Pantoprazol PRASOCID 40mg XL LABO H/ 3 vỉ/ 10v
20 Paracetamol DOLNAPAN 1g/100ml ARROW HUBEI T/40chai
21 Paracetamol 500, Aceclofenac 100 DOLORIC PLUS Euphoric- INDIA H/10V/10V tabs
22 Paracetamol + Tramadol DOLZERO H/100v Panacea H/10V/10v
23 Roxythromycin ROXID KID 50mg Alembic H/100v
II. HÀNG BA LAN
1 Digoxin DIGOXIN 0,5mg INJ Polfa Hộp 05ống
2 Dopamin DOPAMIN 40/ml 5ml Warsaw H/10 ống
3 Papaverin PAPAVERIN 40mg /2ml Warsaw H/10 ống
4 Naloxone NALOXONE 0,4mg 1ml Warsaw Hộp 10ống
5 Propofol PLOFED 1% 10mg/ml 20ml Warsaw Hộp /5lọ
III. HÀNG ĐỨC
1 Acetyl cystein PARATRIAM 200mg H/20goi LINDO T/200H/20goi
2 Albumin Human ALBUMIN HUMAN 20% 50ml Behring H/ 1 chai
3 Amoxicilline Clavulanic acid BIFOXIT 625mg Nhượng Quyền Sanavita H/1 vỉ/ 10v
4 Ampicilline AMPICILLINE 1g INJ Riemzer H/50lọ
5 Benzathin Penicilin BENZATHIN PENICILIN 1.2MIU Troge H/50lọ
6 Cefazolin BIFAZO 1g Sanavita H/10lọ
7 Cefotaxim CEFOTAXIM 1g Sanavita H/10lọ
8 Ceftazidime BITAZID 1g Sanavita H/10lọ
9 Cefuroxime CEFUROXIME 750mg Rotex T/20h/50lọ
10 Cimetidin inj CIMETIDIN INJ 200mg 2ml Rotex H/ 10 ống
11 Ciprofloxacin FURECT IV 200mg/ 100ml Solupharm H/10 lọ
12 Clindamycin CLINDAMYCIN 150mg/ml 4ml Hameln H/10 ống
13 Dobutamin DOBUTAMIN 12.5g/ml 20ml Halmen Hộp 5 ống
14 Dobutamin DOBUTAMIN 250mg 50ml Halmen T/ 100 lọ
15 Flumazenil 0,1mg/ml FLUMAZENIL 0,1mg/ml 5ml Halmen H/ 10 ống
16 Glycerin trinitrate GLYCERIN 10mg/ml Hamelm Hộp 10ống
17 Haloperidol HALOPERIDOL 5mg/ml Halmen H/ 100 ống
18 Hyaluronate HYLASE “DESSAU” 150 UI Riemzer Hộp 100lọ
19 Hyoscin B Bromid HYOSCIN BUTYL BROMID 20mg ROTEX H/ 10 ống
20 Methylprednisolon LONICOL 125mg 15ml Rotex Họp 25 lọ
21 Methylprednisolon METHYLPREDNISOLON 40mg Sanavita Hộp 50 lọ
22 Naloxone NALOXONE 0,4mg 1ml Halmen Hộp 10ống
23 Neostigmin NEOSTIGMIN INJ Halmen Hộp 10ống
24 Paracetamol PARACETAMOL 1g/100ml Bvid H/12 chai
25 Testosteron TESTOSTERON ENANTHATE Inj ROTEX T/500H/10ong
26 Vancomycin VANCOMYCIN 500mg Sanavita Hộp 5 lọ
27 Vancomycin VANCOMYCIN 1g Sanavita Hộp 5 lọ
28 Vitamin K1 VIDXAC 10mg 1ml Rotex Hộp/10 ống
29 Vitamin K1 VITAMIN K1 10mg/ml Rotex Hộp/10 ống
IV. HÀNG KOREA
1 L-ornithin, L-aspartase ASPACHIN INJ 5ML Medica H/2 khay * 5 ống
2 Calcitriol BONE CAOL 0,25mg H/60v Newgen H/60v
3 Cefotaxim Inj CODAXIM 1g Hanlim Hộp 10lọ
4 Amino acid glucose, chất béo COMBILIPID PERI 1440ml Choongwae H/4 túi 3 ngăn
5 Amino acid glucose, chất béo COMBILIPID PERI 1920ml Choongwae H/2 túi ngăn
6 Pralidoxime cloride DAEHANPAMA 500mg Daehan H/1 lọ đôi
7 Flunarizin FARCOZOL 5mg Hutecs H/10V/10v
8 Cefadroxyl NEWORADOX 500mg Daehan H/100v
9 Streptokinase STREPTOKEN INJ 1.5 MUI Dongko H/ 1 lọ
10 Metronidazol TRIZELE 500mg/100ml Chongwae T/20 chai
11 Netilmicin ZINFOXIM 100mg/2ml Kukjepharm Hộp/ 10 lọ
V. HÀNG PHÁP
1 Cefalothin KILAZO 1g Panpharma Hộp/ 50 lọ
2 Ceftriaxone VIETCEF 1g Panpahrma H10lọ
3 Clorure de Potas CLORURE DE POTAS 0.1g/ml Aguettant H/50 ống nhựa 10ml
4 Cloxacilline PAN CLOXACILLINE 500mg Panpahrma H/50 lọ
5 Gluconate De Calcium GLUCONATE DE CALCIUM 10% Aguettant H/50 ống nhựa 10ml
6 Heparin HENALIP 25000UI/5ml Panpahrma T/51H/10lọ
7 Methylprednisolon METHYLPREDNISOLON 125mg Panpharma Hộp /25lọ
8 Methylprednisolon METHYLPREDNISOLON 500mg Panpharma Hộp /25lọ
9 Nicardipine NICARDIPINE 10mg 10ml Aguettant H/ 10 ống
10 Noradrenalin Tartrate NORADRENALIN 4mg/4ml Aguettant H/10 ống
11 Than thảo mộc CARBOPHOS 400mg Rodael H/40v
VI. HÀNG CÁC NƯỚC KHÁC
1 Amoxicilline 500mg Clavulanic acid 125mg SANBECLANEKSI 625mg Indonesia H/30v
2 Atovastatin LIPITRA 10mg Feroz – Pakistan T/279 H/10v
3 Atovastatin LIPITRA 20mg Feroz – Pakistan T/279 H/10v
4 Ceftriaxone MG AXINEX 1g HEALTH 2000- CANADA H/1lọ đôi
5 Clobidogel TROKEN 75mg H/28v Bago s -Argentina T/100H/28v
6 Glucosamin sulphate GLUCODIM GRANULES 1,5g Bago s -Argentina H/30 gói
7 Heparin HEPARIN SOD. 25.000UI/5ml Sintez- Nga H/5 lọ
8 Immuno Globulin INTRAPUR 2,5g/50ml CLS- Australia H/1lọ
9 Isofluran ISOFLURAN 100ml Nicholaspi – UK H/6chai
10 Isofluran ISOFLURAN 250ml Nicholaspi – UK H / 1 chai
11 Kanamycin KANAMYCIN 1g Shong- CN H/10 lọ
12 Omeprazol KOMKOMIN 40mg Jiangsu Kingsley- China H/1 lọ đôi
13 Omeprazol ULCOZOL 40mg INJ Bago s -Argentina H/1lọ đôi
14 Omeprazol OMEPRAZOL 20mg Sintez- Nga Hộp 30v
15 Salbutamol SALMAX CR Tab 4mg UPHA- MALAYSIA H/56 viên
16 Streptomycin STREPTOMYCIN 1g Nothphar- CN H/ 50 lọ
17 Uman Albumin UMAN ALBUMIN 200g/L 100ml Kendr – Italya H/ 1 lọ
18 Uman Albumin UMAN ALBUMIN 200g/L 50ml Kendr – Italya H/ 1 lọ
19 Vitamin E E-NAT PLUS H/30v NORTH- China H/30v
VII. DỊCH TRUYỀN
1 Nomal Saline NOMAL SALINE 0,9% 500ml Chongwae (Korea) T/20 túi
2 Glucose DEXTROSE 5% 500ml Euromed-Philippine T/24chai
3 Glucose DEXTROSE 10% 500ml Euromed-Philippine T/24chai
4 Glucose DEXTROSE 30% 500ml Euromed-Philippine T/24chai
5 Glucose DEXTROSE 5% 1000ml Euromed-Philippine T/12chai
6 Natri clorur NATRI CLORUR 0,9% 500ml Euromed-Philippine T/24chai
7 Ringer lactate LACTATE RINGER 500ml Euromed-Philippine T/24chai
8 Ringer lactate LACTATE RINGER 1000ml Euromed-Philippine T/12chai
9 Natri clorur 0,9% NATRI CLORUR 0,9% 1000ml Euromed-Philippine T/12 chai